Disclaimer

Artikel 1

De diensten op de website veganistische recepten worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 2

Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen schriftelijk worden gemeld bij Fair Promotions, Oosthavendijk 21, 4493 BK, Kamperland.

Klachten worden, indien mogelijk, afgehandeld binnen 30 dagen.

Artikel 3

De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden, onvolkomenheden of tikfouten bevatten. Fair Promotions is niet aansprakelijk voor degelijke fouten of onvolkomenheden. 

Wij kunnen nooit garanderen dat de gegevens op de website foutloos, up tot date zijn en correct zijn.

Wij streven er naar om de website en de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden maar kunnen deze toegankelijkheid niet garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor prijzen die niet kloppen, onjuiste of onvolledige informatie, faciliteiten en beschikbaarheid.  De veganistische recepten op deze website zijn door derden samengesteld. Als je één van deze recepen in de veganistische keuken gaat toepassen, is dit op eigen risico.


Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen of spam die gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website veganistische recepten.

Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker.

Wij kunnen niet garanderen dat de website 24 uur per dag online is

Wij zijn nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 4

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de geleden schade.

Artikel 5

De teksten, foto’s, logo’s, handels- en domeinnamen op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Fair Promotions. Het is strikt verboden om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming deze informatie te gebruiken, reproduceren, aan te passen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 6

Wij zorgen ervoor dat de verzameling van uw persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoongegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten van Fair Promotions en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 8

Deze website is een initiatief van Fair Promotions, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24430085.

Artikel 9

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.